TIJDSCHRIFT VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE

Het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) is sinds haar ontstaan in 1984 een tijdschrift waarin de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale geneeskunde centraal staan. Het wil een podium zijn voor wetenschappers, behandelaren en andere geïnteresseerden. Het TIG verschijnt vier maal per jaar, aan het einde van het kwartaal.

Het TIG hanteert de term Integrale Geneeskunde zoals die door het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, een samenwerkingsverband van 57 academische centra in de Verenigde Staten, is geformuleerd. In het kort komt het erop neer dat binnen deze visie de behandelaar als coach optreedt en de wens van de patiënt centraal staat. Bij de behandeling kunnen alle therapieën in aanmerking komen waar een wetenschappelijke basis voor is en waarvan de veiligheid is aangetoond.

BIJDRAGEN AAN HET TIJDSCHRIFT

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan dit podium door het aanbieden van artikelen die passen binnen het kader van dit tijdschrift. Een bijdrage leveren kan ook door middel van een advertentie in het tijdschrift of op de website. U kunt ons volgen op facebook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Donaties om dit initiatief te steunen zijn van harte welkom. Dat biedt de redactie de mogelijkheid congressen te (laten) volgen en voor u te verslaan en gericht artikelen te laten schrijven die bijdragen aan een grotere verbinding en een betere gezondheidszorg.

2019 09 09 15.19.55 185x300 1
kind 190x300 1
Omslag Biophoton Roeland

TIG Online is toegankelijk voor leden

Er is een gratis online proeflidmaatschap.

2024-1