De Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) werd opgericht op 14 juni 1992. Zij stelt zich ten doel: het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van de integrale geneeskunde, alsmede het verrichten van overige activiteiten welke geacht kunnen worden met dit doel samen te hangen of die daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het tijdschrift komt vier keren per jaar uit. Het eerste nummer van het TIG (toen nog NTIG) verscheen in 1984.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Eemland onder nummer S 189963.