Wanneer u adverteert in het TIG gaat dit tijdschrift naar alle artsen die aangesloten zijn bij de
Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG). Ook gaat het tijdschrift naar vele
door het hele land verspreidde professionals, (huis)artsen, specialisten, therapeuten en andere voorvechters en sympathisanten van Integrale geneeskunde. Bij elke mogelijkheid om dit gedachtegoed onder de aandacht te brengen – bij congressen, in contacten met bestuurders, vakbroeders of politici – wordt het TIG ruim verspreid.
Wij willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidszorg en zijn van mening dat de Integrale visie zoals het TIG daar een wetenschappelijke basis voor levert een goede weg is. Door te adverteren helpt u deze kennis te verspreiden. Heeft u interesse in adverteren in het TIG? Stuur dan een e-mail naar adverteren@tigweb.nl

Aanleveren:

Digitaal uiterste data:

TIG 1-2020 Thema integratie-zelfhelend vermogen: ethiek 1 februari

TIG 2-2020 Thema integratie-gezondheidsbevordering: werkingsmechanisme complementaire behandelmethoden 1 mei

TIG 3-2020 Thema integratie-reguliere behandelmethoden: overeenkomsten regulier en complementair 1 augustus

TIG 4-2020 Thema integratie-overzicht wetenschap complementaire behandelmethoden: de laatste levensfase 1 november

Kosten:

AdvertentieTarief 2020 TIG

Advertenties:

Boek Roel

frans

kind