TIJDSCHRIFT VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE

Het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) is sinds haar ontstaan in 1984 een tijdschrift waarin de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale geneeskunde centraal staan. Het wil een podium zijn voor wetenschappers, behandelaren en andere geïnteresseerden. Het TIG verschijnt vier maal per jaar, aan het einde van het kwartaal.

Het TIG hanteert de term Integrale Geneeskunde zoals die door het Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, een samenwerkingsverband van 57 academische centra in de Verenigde Staten, is geformuleerd. In het kort komt het erop neer dat binnen deze visie de behandelaar als coach optreedt en de wens van de patiënt centraal staat. Bij de behandeling kunnen alle therapieën in aanmerking komen waar een wetenschappelijke basis voor is en waarvan de veiligheid is aangetoond.

TIG Online is toegankelijk voor leden

Er is een gratis online proeflidmaatschap.

 

 

 

Abonnementen: admin@tigweb.nl

Redactieadres:

Deurloostraat 129 hs
1078 HX Amsterdam

Uitgever: Stichting TIG
info@tigweb.nl