Adverteren

Wanneer u adverteert in het TIG gaat dit tijdschrift naar alle artsen die aangesloten zijn bij de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG). Ook gaat het tijdschrift naar vele door het hele land verspreidde professionals, (huis)artsen, specialisten, therapeuten en andere voorvechters en sympathisanten van Integrale geneeskunde. Bij elke mogelijkheid om dit gedachtegoed onder de aandacht te brengen – bij congressen, in contacten met bestuurders, vakbroeders of politici – wordt het TIG ruim verspreid.

Wij willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidszorg en zijn van mening dat de Integrale visie zoals het TIG daar een wetenschappelijke basis voor levert een goede weg is. Door te adverteren helpt u deze kennis te verspreiden. Heeft u interesse in adverteren in het TIG? Stuur dan een e-mail naar adverteren@tigweb.nl

Aanleveren:

Digitaal uiterste data:

TIG 1-2022 Thema Bewustzijn: Fysiek. Subthema’s: fysieke gezondheid en de invloed van het bewustzijn daarop. Het voorkomen van gezondheidsproblemen door een goed lichaamsbewustzijn en met behulp van een helder bewustzijn.
uiterlijk aanleveren 1 februari

TIG 2-2022 Thema Bewustzijn: Emotioneel. Subthema’s: emotionele gezondheid en de invloed van het bewustzijn daarop. Het voorkomen van emotionele problemen en de gevolgen daarvan door het bewust zijn ervan en met behulp een helder bewustzijn.
uiterlijk aanleveren 1 mei

TIG 3-2022 Thema Bewustzijn: Mentaal. Subthema’s: mentale gezondheid en de invloed van het bewustzijn daarop. Het voorkomen van psychologische en psychiatrische problemen door het bewust zijn van het geestelijk functioneren en een helder bewustzijn.
uiterlijk aanleveren 1 augustus

TIG 4-2022 Thema Bewustzijn: Spiritueel. Subthema’s: het belang van spiritueel leven; een goed gevoel van zingeving en een doel in het leven en bewustzijn.
uiterlijk aanleveren 1 november

Kosten:

AdvertentieTarief 2022 TIG