Adverteren

Wanneer u adverteert in het TIG gaat dit tijdschrift naar alle artsen die aangesloten zijn bij de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG). Ook gaat het tijdschrift naar vele door het hele land verspreidde professionals, (huis)artsen, specialisten, therapeuten en andere voorvechters en sympathisanten van Integrale geneeskunde. Bij elke mogelijkheid om dit gedachtegoed onder de aandacht te brengen – bij congressen, in contacten met bestuurders, vakbroeders of politici – wordt het TIG ruim verspreid.

Wij willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidszorg en zijn van mening dat de Integrale visie zoals het TIG daar een wetenschappelijke basis voor levert een goede weg is. Door te adverteren helpt u deze kennis te verspreiden. Heeft u interesse in adverteren in het TIG? Stuur dan een e-mail naar adverteren@tigweb.nl

Aanleveren:

Digitaal uiterste data:

Thema 2023: Mensbeelden. Hoe verhouden de mensenbeelden van de verschillende stromingen binnen het TIG, antroposofie, acupunctuur, TCM, homeopathie, en natuurgeneeskunde zich tot elkaar en vooral wat zijn de overeenkomsten? Waar raken de beelden elkaar, wat is het integrale beeld?

TIG 1-2023 Thema mensbeelden: fysiek.   Subthema’s: constitutietypen, stoffelijk, genen, epigenetica etc.
uiterlijk aanleveren 1 februari

TIG 2-2023 Thema mensbeelden: emotioneel.   Subthema: intuïtie.
uiterlijk aanleveren 1 mei

TIG 3-2023 Thema mensbeelden: mentaal.   Subthema: overtuigingen.
uiterlijk aanleveren 1 augustus

TIG 4-2023 Thema mensbeelden: spiritueel.   Subthema: groei in allerlei mensbeelden.
uiterlijk aanleveren 1 november

Kosten:

AdvertentieTarief 2023 TIG