De Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) werd opgericht op 14 juni 1992. Zij stelt zich ten doel: het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van de integrale geneeskunde, alsmede het verrichten van overige activiteiten welke geacht kunnen worden met dit doel samen te hangen of die daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit. Het eerste nummer van het TIG (toen nog NTIG) verscheen in 1984.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S 189963.
Redactie en Raad van Advies

Redactieleden TIG

Dr. Herman van Wietmarschen, Researcher Integrative Health; hoofdredacteur

Dr. Eduard van Wijk, senior scientist

Drs. Nico Westerman, arts

Drs. Gio Meijer, arts

Drs. Frans Kusse, arts; redactiecoördinator

Dr. Cor Aakster, medisch socioloog

Drs. Frans Wiegant, penningmeester

Drs. Majella van Maaren

Drs. Marian Rappoldt, arts

Raad van Advies TIG

Drs. Astrid Noorden, master in Nursing Sciences, Health Practitioner

Dr. Chun Lee Oei-Tan, arts

Dr. Dirkjan van Schaardenburg, reumatoloog

Dr. Fred Wiegant, celbioloog

Drs. Lex Rutten, arts

Maarten Bode, Medical Anthropology & Sociology

Abonnementen:

admin@tigweb.nl

Adverteren:

adverteren@tigweb.nl

Redactie coördinator:

info@tigweb.nl

Penningmeester:

penning@tigweb.nl

Redactieadres:

Deurloostraat 129 hs
1078 HX Amsterdam

info@tigweb.nl

Uitgever:

Stichting TIG

info@tigweb.nl

Omslag, vormgeving en opmaak:

Roland van Helden bno, Amsterdam

Rvh49@xs4all.nl

Drukwerk:

Veldhuis Media te Raalte

Reglement
Een kopie van het notarieel d.d. 24 juni 1992 vastgestelde reglement van de Stichting TIG kan worden verkregen door overmaking van € 10,- op:
Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, te Harderwijk

Rekeningnummer NL96 INGB 0000 0120 66,

met duidelijke vermelding van het adres waarheen de kopie moet worden gezonden.

Doneren
Onderschrijft u de idealen van de Stichting TIG?

Giften of donaties zijn zeer welkom.

U kunt doneren of legateren aan:

Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde te Harderwijk

Rekeningnummer NL96 INGB 0000 0120 66

Congres : Gezondheid en de rol van bewustzijn

Van theoretisch model naar praktische toepassing 29 september 2022 Vroegboekkorting verlengd t/m 31 juli! Steeds meer is er besef gegroeid van het verband tussen onze geest, emoties, levensstijl en gezondheid. Het begrip van de interactie tussen lichaam en geest neemt...

2020-2

De online versie is alleen voor leden van TIG.
Een lidmaatschap kunt u hier aanvragen

Inloggen:

2020-1

De online versie is alleen voor leden van TIG.
Een lidmaatschap kunt u hier aanvragen

Inloggen:

2019-4

De online versie is alleen voor leden van TIG.
Een lidmaatschap kunt u hier aanvragen

Inloggen:

2019-3

De online versie is alleen voor leden van TIG.
Een lidmaatschap kunt u hier aanvragen

Inloggen:

2019-2

De online versie is alleen voor leden van TIG.
Een lidmaatschap kunt u hier aanvragen

Inloggen:

2019-1

De online versie is alleen voor leden van TIG.
Een lidmaatschap kunt u hier aanvragen

Inloggen:

2018-4

De online versie is alleen voor leden van TIG.
Een lidmaatschap kunt u hier aanvragen

Inloggen:

2018-3

De online versie is alleen voor leden van TIG.
Een lidmaatschap kunt u hier aanvragen

Inloggen:

2018-2

De online versie is alleen voor leden van TIG.
Een lidmaatschap kunt u hier aanvragen

Inloggen: