De Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) werd opgericht op 14 juni 1992.

Zij stelt zich ten doel: het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van de integrale geneeskunde, alsmede het verrichten van overige activiteiten welke geacht kunnen worden met dit doel samen te hangen of die daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit. Het eerste nummer van het TIG  (toen nog NTIG)  verscheen in 1984.
Redactie en Raad van Advies

Redactieleden TIG

Dr. Herman van Wietmarschen, Researcher Integrative Health; hoofdredacteur

Dr. Eduard van Wijk, senior scientist

Drs. Nico Westerman, arts

Drs. Gio Meijer, arts

Drs. Frans Kusse, arts; redactiecoördinator

Drs. Frans Wiegant, penningmeester

Drs. Majella van Maaren

Drs. Marian Rappoldt, arts

Raad van Advies TIG

Drs. Astrid Noorden, master in Nursing Sciences, Health Practitioner

Dr. Chun Lee Oei-Tan, arts

Dr. Dirkjan van Schaardenburg, reumatoloog

Dr. Fred Wiegant, celbioloog

Drs. Lex Rutten, arts

Maarten Bode, Medical Anthropology & Sociology

Abonnementen:

admin@tigweb.nl

Adverteren:

adverteren@tigweb.nl

Penningmeester:

penning@tigweb.nl

Redactieadres:

Deurloostraat 129 hs
1078 HX Amsterdam

Uitgever:

Stichting TIG

info@tigweb.nl

Omslag, vormgeving en opmaak:

Roland van Helden bno, Amsterdam

Rvh49@xs4all.nl

Drukwerk:

Veldhuis Media te Meppel

Reglement

Een kopie van het notarieel d.d. 24 juni 1992 vastgestelde reglement van de Stichting TIG kan worden verkregen door overmaking van € 10,- op:
Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

Rekeningnummer NL96 INGB 0000 0120 66

met duidelijke vermelding van het adres waarheen de kopie moet worden gezonden.

De BIC-code (SWIFT) is INGBNL2A

Doneren

Onderschrijft u de idealen van de Stichting TIG?  Giften of donaties zijn zeer welkom.

U kunt doneren of legateren aan:

Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

Rekeningnummer NL96 INGB 0000 0120 66

De BIC-code (SWIFT) is INGBNL2A

TIG_2004_3

TIG 2004-4

De online versie van de laatste 8 nummers is alleen voor betalende abonnees van TIG.
De oudere nummers kunt u ook lezen met een proeflidmaatschap:
Een proeflidmaatschap kunt u hier aanvragen

TIG_2004_3

TIG 2004-3

Publiceren
TIG 1 2021 OmslagInhoud Web scaled

2021-1

De online versie van de laatste 8 nummers is alleen voor betalende abonnees van TIG.
De oudere nummers kunt u ook lezen met een proeflidmaatschap:
Een proeflidmaatschap kunt u hier aanvragen

TIG 4 2020 OmslagInhoud scaled

2020-4

De online versie van de laatste 8 nummers is alleen voor betalende abonnees van TIG.
De oudere nummers kunt u ook lezen met een proeflidmaatschap:
Een proeflidmaatschap kunt u hier aanvragen

TIG 3 2020 OmslagInhoud scaled

2020-3

De online versie van de laatste 8 nummers is alleen voor betalende abonnees van TIG.
De oudere nummers kunt u ook lezen met een proeflidmaatschap:
Een proeflidmaatschap kunt u hier aanvragen

TIG 2 2020 OmslagInhoud scaled

2020-2

De online versie van de laatste 8 nummers is alleen voor betalende abonnees van TIG.
De oudere nummers kunt u ook lezen met een proeflidmaatschap:
Een proeflidmaatschap kunt u hier aanvragen

TIG 1 2020 Omslag Inhoud

2020-1

De online versie van de laatste 8 nummers is alleen voor betalende abonnees van TIG.
De oudere nummers kunt u ook lezen met een proeflidmaatschap:
Een proeflidmaatschap kunt u hier aanvragen

TIG 4 2019 OmslagInhoud scaled

2019-4

De online versie van de laatste 8 nummers is alleen voor betalende abonnees van TIG.
De oudere nummers kunt u ook lezen met een proeflidmaatschap:
Een proeflidmaatschap kunt u hier aanvragen