Vergoedingen

Het TIG heeft (nog) geen ruimte voor vergoedingen voor auteurs. Bij hoge uitzondering kan vanwege het algemeen belang een verslag van een gevolgd congres gehonoreerd worden. Dit moet dan altijd van tevoren besproken worden met de redactie.