Auteurs

Klik hier om de volledige aanwijzingen voor auteurs te downloaden.

Praktische aanwijzingen:
–  Kopij aanleveren: franskusse@xs4all.nl

–  Lever de kopij aan met: adres, telefoonnummer en e-mailadres

–  U krijgt over het algemeen binnen vijf werkdagen bericht van ontvangst

–  Lengte van een artikel: richtlijn maximaal 2000 woorden

–  Verslagen congressen: richtlijn maximaal 2000 woorden

–  Interviews e.d.: richtlijn maximaal 2000 woorden

–  Wetenschappelijk artikel: richtlijn maximaal 3500 woorden

–  Oorspronkelijke artikelen mogen afwijken

–  Geef Vancouver stijl literatuurverwijzingen en noten met nummers op de juiste plaats in de tekst aan; de bijbehorende lijst graag onderaan het artikel

–  Gebruik zo min mogelijk Word-functies voor tekst- en paginaopmaak

–  Geef bij het aanleveren informatie over eventuele belangenverstrengeling

–  Voorzie tabellen, schema’s en figuren van een bondige titel en eventuele copyrightgegevens bijvoegen/vermelden

–  Vermeld een correspondentieadres dat bij het artikel kan worden geplaatst

Voorwaarden:
– De redactie gaat ervan uit dat de inhoud van een artikel niet al elders is gepubliceerd;
– De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren, te redigeren en in te korten, dit gaat in overleg met de auteur;
– De redactie kan de koppen, de tussenkoppen, het intro en de quotes maken;
– Het auteursrecht van geaccepteerde artikelen vervalt aan de redactie.

De auteurs van aangeboden artikelen mogen de inhoud daarvan pas in de openbaarheid brengen na definitieve afwijzing dan wel publicatie door TIG.

Schrijvers die mooi materiaal hebben en ondersteuning bij het noteren behoeven, kunnen zich melden bij de redactie.

Data aanleveren kopij 2023:
2023-1 uiterlijk aanleveren 1 februari – Thema: Mensbeelden (Fysiek)
2023-2 uiterlijk aanleveren 1 mei – Thema: Mensbeelden (Emotioneel)
2023-3 uiterlijk aanleveren 1 augustus – Thema: Mensbeelden (Mentaal)
2023-4 uiterlijk aanleveren 1 november – Thema: Mensbeelden (Spiritueel)