Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens
Stichting TIG verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van mensen die zich aan willen melden voor een lidmaatschap op het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het mogelijk maken van de verzending van de kwartaaluitgave. Het tijdschrift draagt vanzelfsprekend op een correcte manier zorg voor uw gegevens en verstrekt deze niet ongevraagd aan derden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting TIG verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Stichting TIG gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting TIG neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze redactie via info@tigweb.nl.