Redactie en Raad van Advies

Redactieleden TIG

Dr. Roel van Wijk, moleculair celbioloog; hoofdredacteur

Dr. Eduard van Wijk, senior scientist

Drs. Nico Westerman, arts

Drs. Gio Meijer, arts

Drs. Frans Kusse, arts; redactiecoördinator

Dr. Cor Aakster, medisch socioloog

Drs. Frans Wiegant, penningmeester

Drs. Majella van Maaren

Drs. Marian Rappoldt, arts

Raad van Advies TIG

Drs. Astrid Noorden, master in Nursing Sciences,

Health Practitioner

Dr. Chun Lee Oei-Tan, arts

Dr. Dirkjan van Schaardenburg, reumatoloog

Dr. Fred Wiegant, celbioloog

Dr. Herman van Wietmarschen, systeem bioloog

Drs. Lex Rutten, arts

Abonnementen:

admin@tigweb.nl

Adverteren:

adverteren@tigweb.nl

Hoofdredacteur:

hoofdredacteur@tigweb.nl

Redactie coördinator:

info@tigweb.nl

Penningmeester:

penning@tigweb.nl

Redactieadres:

Deurloostraat 129 hs,

1078 HX Amsterdam

info@tigweb.nl

Uitgever:

Stichting TIG

info@tigweb.nl

Omslag, vormgeving en opmaak:

Roland van Helden bno, Amsterdam

Rvh49@xs4all.nl

Drukwerk:

Veldhuis Media te Raalte